logo

Een Virtual Reality cursus voor omgaan met hoogtevrees

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zelfhulpbehandelingen via mobiele telefonie effectief zijn voor diverse klachten zoals angstklachten. Ook weten we dat Virtual Reality (VR) effectief is voor angstklachten, in het bijzonder voor hoogtevrees. We weten echter nog niet of een zelfhulp VR cursus via een mobiele applicatie effectief is voor hoogtevrees. In dit onderzoek willen wij daarom een VR zelfhulp cursus via een app op uw mobiele telefoon aanbieden.

De cursus


De cursus is ontwikkeld voor mensen die last hebben van hoogtevrees. De cursus heeft als doel om deze angstklachten te verminderen door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT). We weten uit onderzoek dat CGT erg goed werkt ter behandeling van hoogtevrees. Hierbij word men blootgesteld (exposure) aan hoogtevrees situaties via VR. Ook wordt er gekeken naar gedachtes die mogelijk een rol spelen bij het in stand houden van hoogtevrees.

De cursus bestaat uit 6 modules met informatie, uitleg over de cursus en VR, de VR exposure omgeving en opdrachten. Het uitvoeren van de cursus kost u ongeveer 5-25 minuten per module, plus zoveel mogelijk oefenen in de VR omgeving. U ontvangt geen begeleiding maar voert de cursus zelfstandig uit. U krijgt een Google Cardboard VR bril thuisgestuurd om te oefenen met de hoogtevrees situaties via VR. De cursus kunt u volgen via een mobiele applicatie (app) die u downloadt op uw mobiele telefoon.

Het Onderzoek


Bekend is dat VR kan helpen bij angstklachten en dat cursussen via de mobiele telefoon kunnen helpen bij het verminderen van psychische klachten. We weten echter nog niet of een zelfhulp VR cursus via de mobiele telefoon effect heeft bij hoogtevrees. Dat is de vraag die we willen onderzoeken. Het is daarbij noodzakelijk dat wij ook de klachten volgen van een groep mensen die (in eerste instantie) niet deelnemen aan de cursus, zodat wij de uitkomsten van de twee groepen met elkaar kunnen vergelijken. Alleen op die manier kunnen wij namelijk zeker weten dat een vermindering van klachten is toe te schrijven aan de cursus en niet aan andere toevallige zaken. U wordt in dit onderzoek op basis van toeval ingedeeld in één van twee groepen: een test groep (deze groep volgt de cursus direct) en een controle groep (deze groep volgt de cursus na afloop van het onderzoek). Wanneer u in de tweede groep bent ingedeeld, kunt u na drie weken starten met de cursus.

De groepen

Test groep

De eerste groep (de test groep) begint met het invullen van vragenlijsten, volgt de cursus ‘0-phobia’, vult na afloop vragenlijsten in (3 weken na de start van de cursus en 3 maanden daarna)

Controle groep

De tweede groep (de controle groep) voert de cursus niet direct uit maar begint nadat de eerste groep de cursus heeft afgerond. Deze groep begint ook met het invullen van vragenlijsten, wacht drie weken en vult na drie weken dezelfde vragenlijsten in. Daaropvolgend krijgt deze groep ook toegang tot de cursus.

Wanneer kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen aan dit onderzoek als u:

  • Last heeft van hoogtevrees
  • Tussen de 18-64 jaar oud bent
  • Beschikt over een mobiele telefoon (Android) met internettoegang
  • Beschikt over een e-mail adres
  • Bereid bent om drie maal een vragenlijst in te vullen
  • Bereid bent om zelfhulpmaterialen door te werken.

U kunt helaas niet deelnemen als u:

  • Geen Nederlands kunt lezen en schrijven
  • U momenteel psychologische behandeling krijgt voor hoogtevrees
  • U medicatie (via de huisarts) neemt voor uw hoogtevrees (korter dan 3 maanden)
  • U heel erg somber bent of het leven niet meer ziet zitten.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij hebben uw naam en emailadres nodig om u toegang te geven tot de cursus en de vragenlijsten. Daarnaast hebben wij uw adres nodig voor het toesturen van de Google Cardboard VR bril en het toestemmingsformulier voor het onderzoek. Deze gegevens zullen echter op een beveiligd netwerk worden bewaard op de Vrije Universiteit Amsterdam en alleen toegankelijk zijn voor de onderzoekers. De gegevens zullen vertrouwelijk verwerkt worden in het onderzoek. Uw naam of andere gegevens die naar u kunnen leiden zullen niet gebruikt worden in verslagen van het onderzoek. Direct na afloop van het gehele onderzoek worden uw naam, adres en e-mailadres vernietigd.

Aanmelding


Aanmelden voor dit onderzoek is helaas op dit moment niet meer mogelijk.

Wie zijn de onderzoekers?
Projectleider:
Dr. T. Donker

Onderzoekers:
Prof. Dr. A. van Straten
S. van Esveld, Msc


Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door de steun van:

In samenwerking met:

InSession

App design and animations: Bruno de Vos

Virtual reality programming: Wouter Houwen

App programming: Bas van Loon

Sound: Rufus van Baardwijk

360 videos: Scopic

Contact


Indien u vragen heeft, kunt u die per mail stellen aan:

0-phobia.fgb@vu.nl

of door onderstaande formulier in te vullen.

Indien u telefonisch te woord wilt worden gestaan kunt u bellen naar 020-5983379, of uw telefoonnummer aan ons mailen. Wij zullen u dan terugbellen of een telefonische afspraak met u inplannen.


VR houder?AT5: Hoogtevrees? Deze virtual reality-bril vermindert de klachten

De Kennis van Nu; Leren omgaan met hoogtevrees via virtual reality

Anne geeft uitleg over de O-phobia cursus